អំពីយើង

ក្រុមហ៊ុនទឹកកកស្ងួតកម្ពុជា គឺជាក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មទូរទឹកកកដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ ដែលមានទីតាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញ ហើយមានសាខានៅខេត្តសៀមរាប។

មិនថាទីផ្សាររបស់អ្នកនៅទីណាក៏ដោយ ហើយអ្នកកំពុងរក្សាទុក ឬចែកចាយផលិតផលត្រជាក់ ឬក្លាសេ នោះទឹកកកស្ងួតកម្ពុជាផ្តល់ជូននូវជម្រើសដែលមានតម្លៃទាប និងអាចបត់បែនបាន ដល់ទូរទឹកកកមេកានិច។

ចាប់ពីកញ្ចប់លក់រាយ ១ គីឡូក្រាម រហូតដល់ការបញ្ជាទិញប្រចាំសប្តាហ៍ជាច្រើនតោន សម្រាប់អាជីវកម្មចម្រុះ (និងអ្នកផ្សេងទៀតក្នុងចន្លោះនេះ!) ក្រុមការងាររបស់យើងអាចរក្សាគ្រប់តម្រូវការទឹកកកស្ងួត។

យើងបំពេញរាល់តម្រូវការទឹកកកស្ងួតទាំងអស់ ហើយមានថ្ងៃបន្ទាប់ ថ្ងៃតែមួយ និងជម្រើសដឹកជញ្ជូនពិសេស។ ប្រតិបត្តិការផលិតរបស់យើង អនុញ្ញាតឱ្យយើងធានានូវសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនប្រកបដោយសុវត្ថិភាព រហ័ស និងមានទំនុកចិត្ត ដែលល្អជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា។

យើងផ្គត់ផ្គង់ទឹកកកស្ងួតសម្រាប់សណ្ឋាគារ បារ ភោជនីយដ្ឋាន អាហារដ្ឋាន និងអ្នកចែកចាយអាហារសមុទ្រ ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន សេវាកម្មវេជ្ជសាស្ត្រ និងជីវសាស្រ្ត។

Dry Ice Cambodia