ការប្រើប្រាស់ទឹកកកស្ងួត

ការប្រើប្រាស់ទឹកកកស្ងួតក្នុងពាណិជ្ជកម្ម

មន្ទីរពេទ្យនិងគ្លីនិកស្រាវជ្រាវ
ការកែច្នៃនិងអភិរក្សអាហារ
ការផ្តល់ម្ហូបអាហារក្នុងយន្តហោះ
ការចែកចាយផលិតផលកកនិងក្លាសេ
ឧស្សាហកម្មគីមី
កុងតែន័រត្រជាក់ (Envirotainer pre-conditioning) & ទូទឹកកក
ឧស្សាហកម្មអនាម័យទឹកកកស្ងួត (Industrial Dry Ice Cleaning)
ដំណើរការសមបង្រួម (Shrink Fitting)
ចាក់ពុម្ពកៅស៊ូជ័រ (Rubber Moulding)
ធុងយកឧស្ម័នរំលាយចេញពីអង្គធាតុរាវ (Degassing tanks)
រោងល្ខោង និង បែបផែនពិសេស (Theatrical and Special FX)
សង្កត់ស្នាមត្រា (Freeze Branding)
អ្នកដឹកជញ្ជូនអំណោយ

com-1
com-2
com-3
com-4
com-5
previous arrow
next arrow
dom-1
dom-2
dom-3
dom-4
dom-5
dom-6
previous arrow
next arrow

ការប្រើប្រាស់ទឹកកកស្ងួតក្នុងផ្ទះសម្បែង

បែបផែនពិសេស (Special Effects)
ស្រាក្រឡុកជាមួយទឹកកកស្ងួត
រក្សាទំនិញនៅសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ឬកក
រក្សាអាហារដែលអាចខូចរលួយឱ្យនៅស្រស់
មួកត្រជាក់ (Cold Caps)
ជួសជុលឡានស្នាមក្រពិត
ការពិសោធន៍ក្នុងនៃអប់រំ
ការបញ្ចុះសពដោយធម្មជាតិ
ធ្វើការ៉េមនៅផ្ទះ
ថ្នាំសំលាប់ស្មៅដែលមិនមានជាតិពុល

Dry Ice Cambodia